Zapraszamy na czerwcowe spotkanie Klubiku Mam, które odbędzie się 7 czerwca o godz. 11:00 w bibliotece.

Temat spotkania: Totalna biologia i ustawienia rodzinne.

Spotkanie poprowadzą: Joanna Tunkiewicz i Beata Nawrot.

Czym są Ustawienia Systemowe ? Czym jest System Rodowy i co ze sobą niesie ? System Rodzinny sięga daleko poza tych, którzy są ze sobą w bezpośrednich relacjach i obejmuje nie tylko osoby żyjące, ale też zmarłych, a niekiedy również osoby niespokrewnione. Istotą tego Systemu są przede wszystkim powiązania nieświadome i ukryte. Z Systemu Rodzinnego nie możemy wyjść, ani go zmienić na inny. Najważniejszą kwestią w Systemie są nieporządki, które są przyczyną wielu negatywnych zjawisk, od porażek życiowym po ciężkie choroby, wypadki, samobójstwa, a także trudności w związkach, w pracy, czy finansach. Aby przywrócić równowagę w Systemie Rodowym, należy go uporządkować. Tym właśnie zajmuję się w mojej pracy. Porządkami w Systemie Rodowym. Dzięki temu możliwe jest zostawienie tego, co nas obciążało, odzyskanie równowagi i przywracanie harmonii życiowej, co umożliwi dalszy rozwój. System Rodowy rządzi się swoimi prawami. Jakie to prawa i jakie niesie za sobą skutki, zapraszam na spotkanie..